Pages

Friday, March 23, 2012

ျမန္မာသမိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္စုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ႔။

စကားဦး ::…လူသားတိုင္း ရသင့္ရထိုက္ေသာ ရပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္ မ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ရရွိသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ Human Rights – (လူ႔အခြင့္အေရး) ကိုတန္ဖိုးထားရာ ေရာက္ပါမည္၊ Human Rights သည္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးတြင္ အဓိကအေျခခံၾကေသာ မရွိမျဖစ္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ Human Rights ကို ေလ့က်င့္မႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ အားနည္းေသာ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း အနဲနွင့္အမ်ား Human Rights ၏ တန္ဖိုးကို အျပည့္အဝနားမလည္ၾကပါ။ ယၡဳအခ်ိန္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အားလံုးအတြက္ေနာက္ အဓိကအခ်က္တစ္ရပ္သည္ ဘာသာေရးေသြးခြဲမႈျဖစ္ေပသည္။ နအဖ၏ နိုင္ငံေတာ္မတည္ျငိမ္ေအာင္ဖန္တည္းေရးမူတြင္ ထိုအခ်က္သည္ အေရးအပါဆံုးနွင့္အထိေရာက္ဆံုး လက္နွက္ျဖစ္ေပသည္။ ယၡဳ ထိုလက္နွက္ကို နအဖ မွ အပူတျပင္းအသံုးျပဳေနပါသည္။ အထူးသတိျပဳၾကပါ။ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား နွင့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ျဖစ္ အထူးသတိရွိၾကျပီး အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ နားလည္မႈရယူ၍ ဘာသာေရးအစြန္းမေရာက္ ၾကေစလိုပါ။ က်ေနာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္လည္း အထူးတိုက္တြန္းလိုသည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶဘုရားသည္ ေမတၱာတရားနွင့္သာ လူသားမ်ားကိုကယ္တင္ခဲ့ပါသည္ တျခားဘာသာကို မုန္းတီးပါဟု မေဟာၾကားခဲ့ပါ။ ယၡဳအခ်ိန္သည္္ နအဖစစ္အစိုးရကိုသာ အဓိကထားတိုက္ခိုက္ၾကပါ၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဘာသာအခ်င္းခ်င္း လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ပါ။ က်ေတာ္တို႔စည္းလံုးမွ ေအာင္ပြဲရပါမည္။ စည္းလံုးၾကပါ။ ညီညြတ္ၾကပါ။အျမင္မရွင္းသည္မ်ားရွိပါက ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္း ရက္စြဲ အတိအၾကျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာ ခြပ္ေဒါင္းေသြး မွ ရယူ၍ ထက္မံမွ်ေဝလိုက္ရပါသည္။
ျမန္မာစစ္ အစိုးရ သည္ ယခုကာလအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား အေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတို့သည္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမဟုတ္ပါ ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား သည္ ျမန္မာျပည္ ႏွင့္မသက္ဆိုင္ ေၾကာင္း ကို ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားမွ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းအဆက္ဆက္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအားျမန္မာအစိုးရတို ့ က တိုင္းရင္သား လူမ်ိဳးစုတခု အျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္…။
>
ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ကပင္ အျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး တို ့သည္ ရခိုင္ျပည္လူဦးေရ၏ ထက္၀က္နီးပါးရွိသည္။ ထို့အျပင္ ( ၁၉၄၇-၁၉၇၄ ) ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အရလည္းေကာင္း ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မွု့ ဥပေဒ ႏွင္ ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒမ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္မတိုင္မီကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပင္မႏိုင္ငံအျဖစ္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစု မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ကို အတည္ျပဳ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္…။ ႏိုင္ငံသား ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ျဖစ္ျခင္းသည္ ကိုးကြယ္မွု ့ ၊ ယံုၾကည္မွု ့ ၊ ဘာသာစကား ၊ အရုပ္သ႑န္ ၊ အမ်ိဳးအႏြယ္တို့ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပဲ ေရွးအစဥ္အဆက္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတခုအတြင္းရွိေဒသ ႏွင္ ့ သာသက္ဆိုင္ သည္ဟု သမိုင္းစာအုပ္အခ်ိဳ့တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္ ။
ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့ေခတ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအား အစိုးရျပန္တမ္းမ်ားတြင္ မြတ္စလင္ ၊ မဟာေမဒင္ အစရွိသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ ။ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ စစ္ေတြျမိဳ့သို့ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ရိုဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ေတြ ့ဆံု ခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့့္အ၀ေပးမည္ဟုကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမ်ားတြင္လည္း ေတာ္လွန္ေရးကာတေလွ်ာက္ လက္တြဲပါ၀င္ခဲ့သူ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေတာ္လွန္ေရးသမားတဦးျဖစ္သည့္ ေရႊဓါး ကာဇီ (ခ) မင္းျပား သည္ ခ်င္းပ်ံ ႏွင္ ့အတူ လက္တြဲ ကာေတာ္လွန္ခဲ့သည္ ။ စစ္ေတြျမိဳ့တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားဆရာၾကီး ဦးဇိုင္နဒိန္ က ဦးေဆာင္ျပီး အမ်ိဳးသားေက်ာင္းတေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ကာ နယ္ခ်ဲ့ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ႏိုးဆြေပးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း တေက်ာင္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္ ။
သို့ေသာ္လြတ္လပ္ေရးရျပီးေခတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအား ႏိုင္ငံေရး ၊ လူမွု့ေရး ၊ စီးပြားေရး တို့ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လစ္လွ်ဳရွု ့ခံထားံရမွု့ေၾကာင့္ ( မူဂ်ာရစ္ ) သူပုန္မ်ားအမည္ခံကာ ( ဗ-က-ပ ) ( ကရင္ ) တို့ ႏွင္ ့မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္သူပုန္ထၾကြခဲ့ပါသည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအား အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူအခြင္ ့အေရးမ်ားေပး မည္ဆိုေသာ ကတိက၀တ္ေၾကာင့္ ( ၁၉၆၁ ) တြင္တေယာက္မက်န္လက္နက္ခ်ကာ ျပည္ေထာင္စုအေပၚ သစၥာရွိခဲ့ၾကသည္ ။
ထိုအျပင္ ဒိုင္အာခီေခတ္မွျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ပါလီမန္ ႏွင့္ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ကိုယ္စားျပဳခြင္ ့ ရခဲ့သည္ ။ ပ-ထ-စ ေခတ္ တြင္ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွာ တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္တဦးသည္ ၀န္ၾကီးရာထုူး အထိရခဲ့ဘူးသည္ ။ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ားထဲမွ လည္း ပါလီမန္အတြင္း၀န္မ်ားအထိရွိခဲ့ ဘူးသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရွိခဲ့ရပါသည္။
ထိုအျပင္ ျပည္ေထာင္စုေန ့ အခန္း အနားမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာရိုးရာပြဲမ်ား ခင္းက်င္ျပသခြင္ ့ရခဲ့ျပီး
( ၁၉၆၀ )ျပည့္နွစ္ျပည္ေထာင္စုေန ့အခန္းအနားကို ေအာင္ဆန္းအားကစားျပိဳင္၀င္း အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရိုဟင္ဂ်ာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမွု ့ျပပြဲျပိဳင္ပြဲတခုျဖစ္ေသာ က်င္ပြဲ ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္ ။ ၎ က်င္ပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ က်င္သန္မ်ားမွာ-
( ၁) က်င္သန္ ဦးဟာကိမ္အလီ
မွတ္ပံုတင္အမွတ္ - AK – ၀၄၂၉၅၇
ဇင္ပိုင္ညွာရြာ ၊ ေမာင္းေတာျမိဳ ့ ။
( ၂ ) က်င္သန္ ဦးမာမတ္ ဟူဆင္
ေလာင္းဒံု ၊ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာ ၊ေမာင္းေတာျမိဳ ့တို့ျဖစ္ၾကပါသည္ ။
ထို့ေနာက္ ျမန္မာ့့အသံ တိုင္းရင္းသား အစီအစဥ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာ စကားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ( ၅ ) ႏွစ္တိုင္တိုင္ အသံလႊင့္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ ။
ျမန္မာအသံမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားထုတ္လႊင့္မွု ့ ကို ( ၁၉၆၁ ) ခုႏွစ္ ေမလ ( ၁၅ ) ရက္ေန ့ ညေန ( ၅ း ၃၀ ) မွစတင္ကာ လိွုင္းတိုမီတာ ၆၂ .၆၇ ႏွင့္ ၂၆ . ၁၇ တို့ မွ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအသံလႊင့္အစီစဥ္မ်ားတြင္ တပါတ္လွ်င္ သံုးၾကိမ္ ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ပါသည္ ။
>
၁၉၅၉-၆၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀-၆၁ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအသင္းကို တကၠသုိလ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖြဲ ့စည္းခြင့့္ ျပဳခဲ့ျပန္ သည္ ကိုပံုပါအတိုင္းေတြ ျမင္ႏိုင္ပါသည္ ။
>
ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ (၁၉၇၈) -ခုႏွစ္ထုတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ပထ၀ီ၀င္ အထက္တန္းေက်ာင္းသံုးျပဌာန္းစာအုပ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ( ၈၆ ) ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျပန္ ့ႏွံေနထိုင္ပံုျပ ေျမပံုတြင္ လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတို့ ၏ေနထိုင္ရာေဒသ ကိုလည္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ ကိုျမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္ ။
အထက္ပါ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေလ့လာၾကည့္ရွု့ျခင္းအားျဖင္ ့ လက္ရွိ စစ္အစိုးရ သည္ ၎တို ့အားထိပါးလာမည့္ျပသနာမ်ားအတြက္ဆိုပါမူ လူတဦးတေယာက္ကို မဆိုထားႏွင္ ့ လူမ်ိဳးစု တစုလံုး ကို ပါ ဥပေဒမဲ့ မ်က္ကြယ္ ျပဳမူတတ္သည္ ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ ့ျမင္ႏိုင္ပါျပီ ။ ျပည္သူတို့၏ အသက္အိုးအိမ္စည္ ကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း လံုး၀မရွိသည့္ အစိုးရျဖစ္ပါသည္ ။ ထို ့ေၾကာင္ ့ ျမန္မာျပည္တြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ လက္ရွိျပဳလုပ္ေနေသာ စစ္အစိုးရ ၏ အာဏာတည္ျမဲေရး အတြက္ စည္းရံုးေသြးေဆာင္ေနမွု ့မ်ားကို လက္မခံပဲ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ စည္းစည္း လံုးလံုး သိုက္သိုက္ ၀န္း၀န္း ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းၾကပါစို ့ ဟူ၍တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္ ။

link:http://bdcburma.wordpress.com/2009/02/06/ျမန္မာသမိုင္းတြင္-ရိုဟင

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။