Pages

Saturday, March 24, 2012

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ရမွသာ မိမိနိုင္ငံသို႔ျပန္မည္ဟု ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားေျပာ

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ရမွသာ မိမိနိုင္ငံသို႔ျပန္မည္ဟု ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားေျပာ

ဘဂၤလားေဒရွ္႕နိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ရရွိမွ သာ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း “ေနာ္ယာပါရာ” ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ေနထိုင္သူ ဒုကၡသည္ ေခါင္းေဆာင္ တဦး က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ နိုင္ငံသို႔ ယာယီခိုလႈံရန္ အတြက္ လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျမဲတန္း ေနထုိင္ရန္ လာျခင္း မဟုတ၊္ နိုင္ငံေရးအေျခအေန ေကာင္းမယ္ဆိုရင္ ျပန္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေနရပ္သို႔ ျပန္သြားနိုင္ရန္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါ၀င္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ တခုကို ဒုကၡသည္မ်ားက ေတာင္းဆို ထားသည္။

၄င္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ နိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္၊ နိုင္ငံသားနွင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မွဳ၊ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ တန္းတူ အခြင့္ရရွိေရး၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအား ကြက္ျပီး ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို ရုပ္သိမ္း ေပးရန္ နွင့္ ဆံုးရွဳံးခဲ့ေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ား အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။
 
 


အကယ္၍ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္လက္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း မရွိပဲ အတင္းအဓမၼ ေနရပ္သိ ု႔ျပန္ပို႔မည္ ဆိုပါက ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖစ္ စခန္း မွ ထြက္ခြါ သြားရန္သာ ရွိေၾကာင္း ဒုကၡသည္ စခန္း မွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးကေျပာသည္။

မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔က ဘဂၤလားေဒရွ္႕နိုင္ငံ စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီး မူဟာမတ္အဒူရာဇက္သည္ ဥပေရာပနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ EskoKentrschynshyi နွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး ဒုကၡမ်ားကို ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ ပုိ႕ေဆာင္ေရးတြင္ အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၀န္ၾကီးမွ ဒုကၡသည္ စခန္း ၂ ခုျဖစ္ေသာ ကူတူးပါေလာင္ နွင့္ ေနာ္ယါပါရာ စခန္းနွစ္ခုတြင္ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ၂၄၀၀၀ ရွိျပီး ဒုကၡသည္ စခန္းအနီး တ၀ိုက္ နွင့္ ဘဂၤလား- ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ၄င္း၊ တျခား ဘဂၤလားေဒရွ္႕ေနရာ အနွံံ႕အျပားတြင္ ၄င္း၊ ၃ သိန္းမွ ၄ သိန္းအထိ ေနထိုင္ ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ လူမွဳေရး ျပသနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ လည္း ထိခိုက္ ႏွစ္နာေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

၀န္ၾကီး၏ ေမးခြန္း နွင့္ ပတ္သတ္ျပီး EU အဖြဲ႔က ေျဖၾကားခဲ့သည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိေနရပ္ သို႔ ျပန္သြားရန္ အတြက္ Euro ယူရုိ သန္း ၁၀၀ ကိုအကူညီေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ၏ နွိပ္စက္ဖိႏွိပ္ မႈေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္မွစ၍ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လူမွဳေရး အရ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ NGOs မ်ားကိုလည္း အကူညီေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယင္းအကူညီ ကို ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနကို ေလ့လာစုံစမ္းျပီးမွသာ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလာအစိုးရ၏ ေပၚလစီမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္ အားေပးကူညီသည့္ NGOs မ်ားကုိ သာ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၎ NGO မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္္သာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား အေရးကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း ၊ NGOs မ်ား၏ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမွာ ေနာက္ထပ္ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဂၤလာေဒရွ္႕ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းကို အားမေပး ေစလိုေၾကာင္း ၎၀န္ၾကီးကပင္ ေျပာျပသည္။

အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေသာ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔တြင္ စုစုေပါင္းပုဂၢိဳလ္ ၇ ဦးပါ၀င္ျပီး ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား ဆိုင္ရာအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ William, သံမွဴး Fabrizir Senesi,လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမွု အကူအညီ ေပးအဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ David Hill, အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Oliver Brouant, Abdul Awal နွင့္ Christopher Gadrey တို႔ ပါ၀င္သည္။

ဘဂၤါလာေဒရွ္ ႏုိင္ငံ ၊ ေနရာခ်ထားေရး ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မီရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဆာလာယုဒၵိန္ က မူ “ဒုကၡသည္မ်ားကို ယခု ေနရပ္သို႔ ျပန္ပို႔ရန္ အစိုးရ၏ စီစဥ္ေနျခင္းကို မသိရေသးေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ျပန္ပို႔မည္ဆိုပါက အတင္းအဓမၼ ပို႔မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္းႏႈန္းမွာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ကေလးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္သြားမည္ဆိုပါက ကေလးမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္မည္သာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ေနထိုင္သည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၂၃ ႏွစ္ ၾကာသြားျပီးျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။