Pages

Wednesday, July 11, 2012

ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း(ဂ်ပန္)မွ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ အသနားခံစာ
1 comment:

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။