Pages

Sunday, April 1, 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္နိုင္ငံေရးႏွင္႔ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခန္းက႑

လြတ္လပ္ေရးရျပီးေခတ္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္မႈမ်ား ရွိေနဆဲကာလ၌ ရခိုင္ျပည္
ေျမာက္ပိုင္းမူဂ်ာဟစ္မ်ားအားလံုး လက္နတ္ခ် အလင္းဝင္လာျခင္းသည္ နိုင္ငံအေပၚမွာ သစၥာရွိမႈႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားမႈကို ျပသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေပးခဲ႔ေသာ လူမ်ိဳးေရး တန္းတူညီမ်ွ အခြင္႔အေရးေပးမည္ဟူသည္႔ ဂတိကို ယံုၾကည္လကၡံျခင္းအတြက္လည္းျဖစ္ေပသည္။ မူဂ်ာဟစ္မ်ား လက္ နတ္ခ် အလင္းဝင္လာအျပီး နိုင္ငံေတာ္၏ ဂတိအတိုင္း ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ဟုနိုင္ငံေတာ္မွသတ္မွတ္ ေပး ကာ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ားမွဦးေဆာင္၍အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ႔သည္။ထိုနယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလသည္

 ေမယုေဒသ၏ ေအးခ်မ္းသာယာဝေျပာေသာ ကာလျဖစ္ခဲ႔သည္။ ေမယုနယ္ျခားေဒသေန ျပည္သူမ်ား ကလည္း ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ နယ္ျခားခရိုင္ဝန္ဗိုလ္မွဴးတင္ဦး၊ နယ္ျခား ဝန္ေထာက္  ေဇယ်ေက်ာ္ထင္၊ဗိုလ္ၾကီးလဆန္းထူးတို႔ကို ခုခ်ိန္ထိ တမ္းတေမတၱာပို႔ေနတာကိုေတြ႔ရသည္။ ထိုစဥ္က ပါလီမန္အမတ္မ်ားကလည္းသူတို႔ကိုယ္တိုင္ မူဂ်ာဟစ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းနိုင္ေရးအတြက္ ပါလီမန္တြင္ လက္နတ္ေတာင္းဆိုသည္႔အဆိုမ်ားတင္ျပေတာင္းဆိုခဲ႔ဖူးပါသည္။ရခိုင္ျပည္နယ္ေပးေရး ကိစၥမွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာအမတ္မ်ားကကန္႔ကြက္ခဲ႔သည္။ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျပည္နယ္စနစ္သည္  ျပည္ေထာင္စုတည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးကို ထိပါးနိုင္သျဖင္႔ လက္ရွိျပည္နယ္မ်ားသည္လံုေလာက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း  ယူနီထရီစနစ္အတြင္း ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင္႔ ျပည္သူအခြင္႔အေရး အျပည္႔အဝ ခံယူနိုင္မည္ျဖစ္သျဖင္႔ ျပည္နယ္ဟူေသာ ေရကန္ငယ္ကေလးထဲတြင္း ေနရျခင္းထက္ ျပည္မဟူေသာ သမုဒၵရာၾကီးတြင္ ေနလို ပါေၾကာင္း ထိုစဥ္က ပါလီမန္ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးအဒူလ္ဂဖၹါရ္က သူတို႔ေဒသရွိလူမ်ားသည္ ခြဲထြက္ လိုလားသူ၊ပါကိစၥတန္လိုလားသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ ရွင္းလင္း ခဲ႔သည္ကိုေတြ႔ရသည္။


သူတို႔သည္ သီးျခားျပည္နယ္မေတာင္းေတာ႔ဘဲ ေနာက္ပိုင္ ေမယုေဒသကို ျပည္မအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္ တြင္သာရွိေစလိုေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ သေဘာထားကို ေလ႔လာေတြ႔ရွိရသည္။ မ.ဆ.လ ေခတ္တစ္
ေလ်ွာက္လံုး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လမ္းစဥ္ပါတီဝင္မ်ား အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပည္သူ႔ေကာင္စီဝင္မ်ား
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းျပည္တာဝန္မ်ားကို က်ရာက႑မွ ေၾကပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔တာကိုေတြ႔
ရသည္။  နိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုအေပၚထားရွိသည္႔ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားအမွန္ကို ထိုစဥ္
အခါက နိုင္ငံ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔တိုင္းျပည္ခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအသိပင္ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္တံ႔
ခိုင္ျမဲေရးႏွင္႔တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစနိုင္သည္႔ အျပဳအမႈမ်ားကို မိမိတို႔
ရိုဟင္ဂ်ာလူထုဘက္က ဘယ္တုန္းကမွ မျပဳလုပ္ခဲ႔ဘူးဆိုတာ သမိုင္းေတြကသက္ေသခံေနပါတယ္။
ယခုအခါ သေဘာထားေသးသိမ္႔သူ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီတခ်ိဳ ႔ႏွင္႔ျပည္ေထာင္စုသားမပီသသူ ခြဲထြက္လိုသူ အခ်ိဳ ႔ေပါင္း၍ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုတရပ္လံုးအား နိုင္ငံျခားမ်ားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏တိုင္းရင္း သားဟူေသာ ဂုဏ္သိကၡါအား ေသးသိမ္႔ေမွးမွိန္ေစလို၍ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပ တိုက္ခိုက္လာျခင္း
သည္ မရိုးသားေသာလုပ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္႔အတြက္ ရပ္တန္က ရပ္ပါေတာ႔ဟု ထိုအုပ္စုမ်ားကို ေျပာလိုပါ
သည္။

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။