Pages

Sunday, April 22, 2012

လူနည္းစု ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေဆာင္ရြက္မည္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

 

အဆက္ဆက္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားသည္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အရသာကိုမခံစားခဲ့ရေခ်။ ဥပေဒအား လက္တ လံုးျခားလုပ္ျခင္း၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း ၊ ေဆြမ်ိဳးတစ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒက်င့္ သံုးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အဖိႏွိပ္ခံ ဘ၀ သို႔ေရာက္ခဲ့ကာလူအခြင့္အေရးဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အရသာကို ျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္လင္႔ခဲ့ၾကသည္။

အရပ္သားအစိုးရမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာေဆာင္ရြက္လာ၍ ဒီမိုကေရစိေခါင္းေဆာင္သည္ ျပီးခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သည္။
မဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမ ရွိေၾကာင္းတရား ဥပေဒစိုးမုိး ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမဲဆြယ္စည္းရံုးခဲ့သည္။ လြတ္ေတာ္ အတြင္းေရာက္သည္ႏွင့္ ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္မည္႔ကိစၥသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟု ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈလိုလားၾကေသာ ျပည္သူမ်ားမွ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အားတခဲနက္မဲေပးခဲ့ရာအမတ္ ေနရာ ၄၃ေနရာတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ႔ေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အမတ္ေလာင္းမ်ားလြတ္ေတာ္တက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ကံမႏွင့္ ဆိုင္းေတာင္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္တုိက္ ဆိုသလိုေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ကံမျမိဳ႕ေနျမန္မာ မြတ္စလင္မ်ား ၏အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား၊ႏွင့္ ဗလီတစ္လံုးတို႔မွာ ဧျပီ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖ်က္စီးခံရေၾကာင္းဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ ဆိုင္းေတာင္ေက်းရြာရွိဗလီအား၁၂ရက္ေန႔တြင္ ျဖိဳဖ်က္ခဲ႔ေၾကာင္းmmsy၊ မြတ္စလင္သတင္းစဥ္ ၊myanmmarmuslim.net သတင္းမ်ားတြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။
ဗမာလူမ်ိဳးအစၥလာမ္ ဘာသာကိုးကြယ္ သူတစ္ဦးကအဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤသို႔ေျပာၾကားပါသည္။
“အဲဒီေဒသေတြ မွာရွိတဲ့ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြရဲ႕ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြပ်က္စီးရံုတင္မဟုတ္ပဲျမန္မာမြတ္စလင္တမ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာညိႈးႏြမ္းေစတယ္။ လူတစ္စုရဲ႕ အၾကမ္းဖတ္လုပ္ရပ္ ေၾကာင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္ နဲ႔အညီက်င့္ၾကံေနတဲ့ ရိုးသားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ထုၾကီးကိုပါ ေစာ္ကားသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ “

ဤသို႔ လူနည္းစုျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ အိုးအိမ္ မ်ား၊ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား ဥပေဒမဲ့ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းျဖစ္ရပ္ ကဥပေဒစိုး မိုးေရး လုပ္ေဆာင္မည္႔ အမတ္ေလာင္းဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD အမတ္မ်ားအေပၚစမ္းသပ္ခ်က္ျဖစ္လာေနသည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူေမာင္ျမဟန္ က ကံမ၊ ဆိုင္းေတာင္ျဖစ္ရပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး“ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရ ျပည္ သူေတြ ရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ကိုကာကြယ္ေပးရမယ္။ ကံမ၊ဆိုင္းေတာင္က ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြလဲဒီအခြင့္ အေရးရရမယ္။ ဒီကိစၥ ကိုတရားမွ်တ စြာနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးရမယ္။ ပ်က္စီးသြားတဲ့ တန္ဖိုးအတိုင္းေပးေလ်ာ္ေပးရမယ္။ လုသြားတဲ့ ပစၥည္းေတြ ကိုလည္းေလ်ာ္ေပးရ မယ္။ ပ်က္စီး သြားတဲ့ ဗလီေတြ ကိုလည္းျပန္ ေဆာက္ေပးရမယ္” ဟုေျပာပါသည္။

ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒျပင္ပလုပ္ရပ္မ်ားဥပေဒအရိပ္ေအာက္သို႔ မည္သို႔ မည္ပံုေခၚေဆာင္ မည္၊ လူနည္းစုဘက္တြင္ မည္သို႔ရပ္တည္ေပးမည္ ဆိုသည္ ကို ျမန္မာမြတ္စလင္ မ်ားကေစာင့္ၾကည္႔ လ်က္ရွိေနသည္။ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္၏ တရားစုိးမိုးေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကိုျမန္မာမြတ္စလင္ တို႔ အကဲျဖတ္ရပါလိမ့္မည္။No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။