Pages

Wednesday, April 18, 2012

လူမႈဘ၀ကေလးျမိဳ႕မွ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏

ကေလးျမိဳ႕ ၏ တစ္လံုးတည္းေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း
ကေလးျမိဳ႕ ၏ တစ္လံုးတည္းေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ား အုပ္မိုးထားေသာ ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ ကေလးျမိဳ႕သည္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ကုန္ သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ တြင္တည္ ရွိေနသည္။ ကေလးျမိဳ႕သည္ ခရိုင္အဆင္႔ရွိ ျမိဳ႕ျဖစ္ျပီး ကုန္ သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားထြန္းကားသည္။ ကေလးျမိဳ႕တြင္ လူဦးေရး ၄သိန္းနီး ပါးေန ထိုင္ၾကျပီး ဗမာလူမ်ိဳး ၅၅% ခ်င္းလူမ်ိဳး ၃၅%ႏွင့္ က်န္္မွာအျခား တိုင္းရင္သားမ်ားႏွင့္ အစၥ လာမ္ႏွင့္ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳး ၉၅%သည္ ခရစ္ယာန္ ကိုး ကြယ္ၾက သည္။မြတ္စလင္ အိမ္ေျခ ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိျပီး မြတ္စလင္ဦးေရ ၄၇၇ ရွိေၾကာင္း ကေလးျမိဳ႕ခံ မြတ္စလင္ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ “ဒီမွာ အခက္အခဲရွိ ေနတာက စားေသာက္ေရးကိစၥပဲဗ်။ သားသတ္ လိုင္စင္ကို မြတ္စလင္ေတြ ေလလံမ ဆြဲႏိုင္ ဘူးဆိုေတာ့ အမဲသား၊ ဆိတ္သား စားဖို႔ ခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ပတ္တစ္ခါဆိုသလို မြတ္စလင္ အိမ္ေထာင္ စုေတြ စုေပါင္းျပီး ႏြား တစ္ေကာင္ ဇဘဟ္လုပ္ၾကရတယ္။ သားသတ္လိုင္စင္ရွိတဲ့ သူဆီကိုေတာ့ လိုင္စင္ေၾကး သြင္းရတာေပါ့ဗ်ာ။ ”ဟု ၄င္းက ေျပာပါသည္။

သာသနာေရးရာ
လူနည္းစုအျဖစ္ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားေနထိုင္ေနရေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ ပဋိပကၡမရွိ ျငိမ္းခ်မ္း စြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ “တို႔ကေတာ့ အစြန္းေရာက္တာ ေတြ လက္မခံဘူး၊ အရမ္း အစြန္းေရာက္ရင္ လူအမ်ားနဲ႔ မေျပမ လည္ျဖစ္ႏုိင္တယ္ကြ” ဟု စားေသာက္ ဆုိင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္း ခ်ေနသူ မြတ္စလင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။
ကေလးျမိဳ႕ရွိ တစ္လံုးတည္းေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ၏ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ သည္ျမိဳ႕ လည္ရွိ ျမိဳ႕မ ေစ်းအနီး တြင္ တည္ရွိသည္။ ဗလီမ်က္ႏွာစာ ရွိ ေစ်းဆိုင္ခန္း မ်ားငွားရမ္း ရေငြ၊ မြတ္စ လင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လစဥ္ထည္႔၀င္ေငြ တို႔ျဖင့္ ဗလီႏွင့္ စာ သင္ေက်ာင္း ေ၀ယ် ၀စၥအ တြက္ သံုး စြဲေၾကာင္းသိရသည္။
ကေလးျမိဳ႕ခံ မြတ္စလင္လူငယ္မ်ားသည္ ကေလးျမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္၊ စက္မႈတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ျပဴ တာ တကၠသိုလ္ မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ပညာသင္ ယူေနၾက သည္။“အမွတ္ေကာင္းတဲ့ သူတစ္ ခ်ိဳ႕ ကေတာ့ မုံရြာ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ၊ နဲ႔ မေကြးက ေဆးတကၠသိုလ္တက္ၾကတယ္။ အဲဒီတကၠ သိုလ္ေတြ မွာတက္ေနတဲ့ မြတ္စလင္ ေက်ာင္းသား ၂ဦးေလာက္ရွိပါတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာပါသည္။
လူမႈ-စီပြား
ကေလးျမိဳ႕ေန မြတ္စလင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးရာမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းကပါ၀င္ၾကသည္။ ျမန္မာ မြတ္စ လင္ေရွ႕ ေနတစ္ဦးက“ကၽြန္ေတာ္ ၁၉၉၀ကတည္းက NLD ပါတီ၀င္ ပါ။ ေရွ႕ေန လုပ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ႏိုင္ငံေရး လုပ္လို႔ ေရွ႕ေနလိုင္စင္အသိမ္း ခံလုိက္ရ တယ္။လိုင္စင္ျပန္ရဖို႔ ၾကိဳး စားေန ပါတယ္။ ဒိေန႔ပဲ မင္းကင္း မဲဆႏၵနယ္ အတြက္လုပ္တ့ဲ မဲဆြယ္ပြဲ ကေန ျပန္လာ တာပါ ”ဟု ႏိုင္ငံေရး အသိ ႏိုးၾကာ စြာႏွင့္ ေျပာျပသည္။
“ကေလး တကၠသိုလ္မွာေတာ့ မြတ္စလင္ ကထိက ႏွစ္ဦးေလာက္ ရွိတယ္ၾကားတယ္။ အတိအ က်ေတာ့ မ သိဘူး။” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ကေလးၿမိဳ႕သည္ စတုတၳၿမိဳ႕ တည္ႏွစ္မွ ေရတြက္ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၂၀) ရွိေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေနၿပီ။ ပထမ ၿမိဳ႕တည္ႏွစ္မွ ေရေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၄၃) ႏွစ္ရွိေသာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။“ ျမန္မာအစ တေကာင္းက ” ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားအရ တေကာင္းေခတ္ႏွင့္အၿပိဳင္ ထြန္းကားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ကေလးျမိဳ႕သည္ ခရိုင္ျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္႔သည္႔ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ အစည္းမွ် မ ရွိေခ်။ “အေၾကာင္းရွိရင္ေတာ့ မံုရြာကိုပဲ ဆက္သြယ္ပါတယ္။ ဒီမွာက မြတ္စလင္ နည္းတယ္ ဆိုေတာ့ ဘာသာေရးအဖြဲ႔မရွိဘူးေပါ့”ဟုစားေသာက္ ဆုိင္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦး က ေျပာပါ သည္ ။ျမိဳ႕ခံျမန္မာ မြတ္စလင္ မ်ား ကို အေျခခံျပီး အစၥလာမ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ခြဲ မ်ားဖြဲ႔ စည္း၍ ေဒသ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူနည္းစု မြတ္စ လင္မ်ား အက်ိဳး သယ္ပိုး ေဆာင္ ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါကယခုထက္ ပိုမို ပီျပင္ေသာ အစၥလာမ့္ လူမႈဘ၀ကို ကေလးျမိဳ႕မွ ျမန္မာမြတ္ စလင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္လုိက္ပါ သည္။
မြတ္စလင္သတင္းစဥ္မွ သတင္းရယူတင္ျပသည္။
ဆက္လက္ျပီး
မုတၱမျမိဳ႕မွ မြတ္စလင္မ်ား ၏ လူမႈဘ၀ကို တင္ျပေပးပါအံုးမည္။

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။