Pages

Sunday, April 22, 2012

နာရီစင္လက္ဝါးကပ္တိုင္ ကို ၾက့ံဖြ ့့ံပါတီဝင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဦးေဆာင္ ၍ ၁၁ဧၿပီ ၂o၁၂ ေန ့တြင္ ဘူလ္ဒိုဇာၿဖင့္ၿဖိ ုခ်ဖ်က္စီးခဲ့ၾကေၾကာင့္ သိရသည္။ခ်င္းၿပည္နယ္၊တီးတိန္ၿမိ ု့နယ္ ေမြာလ္ဘဲမ္း [Mualbem] ေက်းရြာရွိ ဧဝံေဂလိ အသင္းေတာ္... [Assemblyof God] ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ နာရီစင္လက္ဝါးကပ္တိုင္ ကို ၾက့ံဖြ ့့ံပါတီဝင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဦးေဆာင္ ၍ ၁၁ဧၿပီ ၂o၁၂ ေန ့တြင္ ဘူလ္ဒိုဇာၿဖင့္ၿဖိ ုခ်ဖ်က္စီးခဲ့ၾကေၾကာင့္ သိရသည္။အဆိုပါ နာရီစင္လက္ဝါးကပ္တိုင္ကိုရြာလုံး
းကြ်တ္ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားမွ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။

၂၆ မတ္ ၂oo၉ ရက္ေန ့တြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဥးီကိုင္ရွန္းမုန္ [Kai Sian Mung] ဦးေဆာင္၍၊ ေက်းရြာလူၾကီးမ်ား Mualbem Christian Family မွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

၎နာရီစင္လက္ဝါးကပ္တိုင္ဖ်က္စီးမႈတြင္ တီးတိန္ၿမ ို့နယ္ ၾက့ံဖြ ့ံပါတီလက္ေအာက္ခံ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ ဦးေဆာင္ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင့္ သိရသည္။

အလားတူ ယခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမဳိ႕တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ က်င္ေဒြးရြာ အတြင္း ခရစ္ယာန္မ်ား၏ စုိက္ထူထားသည့္ လက္၀ါးကားတုိင္မ်ား ၿဖိဳလွဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင့္ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၵဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ နတ္ဘာသာ စသည့္ဘာသာမ်ားကုိ ကုိးကုိယ္ေနထုိင္ၾကသည္။

၎တုိ႔အနက္ ဗုဒၵဘာသာကုိမူ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဘာသာသာသနာအျဖစ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင့္ က်န္ (၄) ဘာသာ ကုိမူ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေနၾကသည့္ ဘာသာမ်ားဟူ၍သာ အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည္။
See More


No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။