Pages

Thursday, April 5, 2012

ဒို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လက္ေရး(မူရင္း)


ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအသင္း
ALL BURMA STUDESNTS’ UNION
တကၠသိုလ္၀င္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
University Estate
Rangoon 6-2-1937
အစီရင္ခံပါသည္ ကိုစိန္ခိုခင္ဗ်ာ
ေပးပို႔လိုက္ေသာစာကို ရ႐ွိပါ၏။ မိတ္ေဆြသည္ မူစလင္လူမ်ိဳး ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္႐ွိသည္ကို သိရ၍ အထူး၀မ္းသာပါ၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဘာသာတရားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္သည္ အလ်ဥ္းမသက္ဆိုင္။ ေငြအသိန္း အသန္းၾကြယ္၀၍ ဘုရားတကာ ေက်ာင္းတကာ အမည္ခံလ်က္႐ွိေသာ ဧရာမလူႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္လင့္ကစား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ႐ွိက (၀ါ)ကုိယ္ေကာင္းၾကံက အခ်ည္းႏွီးသာတည္း။ မိတ္ေဆြ သမဂၢအသင္းတည္ေထာင္ခ ်င္သည္ဟုေျပာသျဖင့္၀မ္းသာပါ၏။(၁) မည္သည့္အလုပ္မဆို လူနည္းသည္မ်ားသည္မွာ ပဓာဏမဟုတ္၊ လူငါးေယာက္ရွိလ်င္ ငါးေယာက္ႏွင့္ပင္ အရင္စ၍တည္ေထာင္ပါ။အလုပ္က်နစြာလုပ္၍ျပပါ။ေနာင္လူႀကိဳက္မ်ားလာပါမည္။
(၂) အသင္းတည္ေထာင္ ေသာအခါ ၀ါးခယ္မေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းဟု အမည္တပ္၍တည္ေထာင္ပါ။ အျခားေက်ာင္းမ်ားရွိလ်င္ အဂၤလိပ္စာသင္ေက်ာင္းဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ၄င္းေက်ာင္းမ်ားမွ စိတ္ရွိသူမ်ာႏွင့္ တိုင္ပင္၍အသင္းတည္ေထာင္ပါ။ အသင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္မဟုတ္၊ ေက်ာင္း သား လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ဘယ္ပါတီမွ အားမေပးႏွင့္၊ ဘယ္ပါတီကိုမွ မခ်ီးေျမွာက္ႏွင့္။ အမ်ိဳးသားေန႔၊ ဦး၀ိစာရေန႔မ်ားတြင္ကား ေအာင္ပြဲ မ်ား က်င္းပႏိုင္သည္။ က်င္းပရန္လည္း တိုက္တြန္းသည္။ စကားေျပာေဟာပြဲ၊ စကားအေျခအတင္ပြဲ၊ သတင္းစာ မဂၢဇင္းမ်ားကိုဖတ္ျခင္း၊ စာအုပ္ေကာင္းမ်ား စုေဆာင္း၍ဖတ္ျခင္း၊ေခၽြတာေရးေက်ာင္းသားမ်ား ေငြစုေသာ အေလံအထ ျဖစ္ေစျခင္း၊ တိုင္းရင္းျဖစ္အထည္မ်ား၀တ္ဆင္ေရး၊ ေတာေဒသဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ရယ အရပ္မ်ား ကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈမွတ္သားျခင္း အစရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြအင္အား႐ွိသလို ၾကည့္လုပ္။ ေငြရေအာင္ အသင္းဆက္ေၾကးေငြကိုအမ်ားသေဘာတူေသာ ႏႈန္းအတိုင္း ေကာက္ခံပါ။ အသင္းထူေထာင္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ၾသဇာ႐ွိေသာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ဘုရားေက်ာင္းဇရပ္တစ္ခုခုမွာျဖစ္ေစ အစီးအေ၀းလုပ္၊ ၄င္းအစီး အေ၀းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ အမႈေဆာင္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္၍ အလုပ္ဆက္လုပ္ပါေလ။ အလုပ္လုပ္ ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္လို ေရးသားထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ပို႔လိုက္ပါသည္။ အကယ္၍ နားမလည္လ်င္ မိတ္ေဆြတို႔ၿမိဳ႕တြင္႐ွိေသာ နားလည္သူ တစ္ဦးဦးအား ေမးျမန္းပါ။ အသင္းေထာင္၍ မည္သူမွ် အျပစ္မရႏိုင္။
ယခုအခါ မိတ္ေဆြတို႔မွာ စာေမးပြဲ နီးလာၿပီ ျဖစ္၍ စာေမးပြဲေအာင္ရန္လည္းႀကိဳးစားၾကပါ။ ေအာင္ပါေစ ဟူ၍လည္းဆုေတာင္းပါသည္။
ေအာင္ဆန္း
(စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္။)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း(ထိုစဥ္က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း)က ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕ေန သခင္စိန္ခို ေခၚ ဖလာဟြတ္ဒီန္(၁၉၂၀-၂၀၀၂)ထံသို႔ ေပးစာ။ မူရင္းစာ လက္ေရးမူအား တပ္မေတာ္ ေမာ္ကြန္းတိုက္တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
သခင္စိန္ခိုသည္ ဆရာဦးမင္းႏိုင္ (စာေရးဆရာ ၀ါးခယ္မေမာင္မင္းႏိုင္)၏ ဘႀကီး ေတာ္စပ္ပါသည္။
သခင္စိန္ခိုအေၾကာင္းသီးျခားထပ္မံတင္ျပပါဦးမည္။
ကိုးကား-အစၥလာမ့္ သုတ မဂၢဇင္းတစ္အုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို မိတၱဴဆြဲမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္အား ျပန္ လည္ေ၀မွ်ပါသည္။ ဆရာ၀ါးခယ္မေမာင္မင္းႏိုင္ေရးသားျပဳစုသည့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္း၀င္ မြတ္စလင္မ်ား စာအုပ္တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။