Pages

Monday, April 2, 2012

လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေခတ္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးအေပၚ အစိုးရမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား (ပထမပိုင္း)

                                                                       (၁)                                    


(၁).....''၁၉၅၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔ ည (၈)နာရီအခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ အသံလႊင္႔
မိန႔္ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

ျပည္ေထာင္စုရဲ ႔ အေနာက္ေတာင္ဘက္မွာ ရခိုင္တုိင္းရွိတယ္။ အဲဒီ ရခိုင္တိုင္းရဲ ႔ စစ္ေတြ႔ခရိုင္ထဲမွာ ဘူးသီး
ေတာင္နဲ႔ေမာင္းေတာဆိုတဲ႔ ျမိဳ ႔နယ္ (၂)နယ္ရွိတယ္။အဲဒီျမိဳ ႔နယ္ (၂)နယ္ဟာ အေရွ ႔ပါကစၥတန္(ယခုဘဂၤလားေဒ႔ရွ္)နဲ႔ နယ္စပ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနတယ္။ဒီဘူးသီးေတာင္နဲ႔ေမာင္းေတာျမိဳ ႔နယ္ အတြင္းမွာ
ေနထိုင္ၾကတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ရိုဟင္၈်ာအမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး မူဆလင္မ်ား
ျဖစ္ၾကပါတယ္" ဟု အသံလႊင္႔မိန္႔ခြန္း ရွင္းလင္းခ်က္စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၃)တြင္အတိအလင္းေဖၚျပထားသည္။


ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုၾကီး
အား ဦးေဆာင္ခဲ႔ေသာ  ျမန္မာ ဝ႔ါရင္႔ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ေနဝင္းက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂)
ရက္ေန႔မွာ စစ္တပ္အားကိုးျဖင္႔ အာဏာသိမ္းျပီး ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ကာ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားခဲ႔ေသာ္
လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ လူထုအံုၾကြမႈၾကီးေၾကာင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ၾကီး
ျပိဳလဲက်ဆံုးခဲ႔ျပီး ေနာက္ပိုင္း ဦးႏုသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႔စည္းျပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္
အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔သည္။

                                                                  (၂)


(၂)....နိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း ဦးဘေဆြ၏ လူထုအစည္းအေဝး
                                                 မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ (၃)၊(၄)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင္႔ေမာင္ေတာျမိဳ ႔ လူထုအစည္းအေဝး၌
                                ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ခြန္း ျမြက္ၾကားခဲ႔သည္။

 " ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရွမ္း၊ခ်င္း၊ကခ်င္၊ကရင္၊ကယား၊မြန္၊ရခိုင္ စေသာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ တန္းတူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ရာဇဝင္အရ
ေနထိုင္လာခဲ႔ေၾကာင္း၊၎တို႔သည္ သစၥာ၊သမာဓိႏွင္႔ျပည္႔စံုကာ တိုင္းရင္းသား အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ရင္းႏွီးစြာ
ခ်စ္ၾကည္ၾကေၾကာင္း၊" ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ရာဇဝင္အေထာက္အထားမ်ားႏွင္႔တကြ မိန္႔ၾကားသြားခဲ႔သည္။

                                                              (၃)
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လက္ေအာက္ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွေၾကညာခ်က္။
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လက္ေအာက္ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ ၁၉၆၀ နိုဝင္
ဘာလတြင္ ျမန္မာ႔အသံ ေရဒီယိုမွတစ္မ်ိဳး ၊ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွတဖံု ေၾကညာခဲ႔ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ား
အား (၂၀ ၊ ၁၁ ၊ ၁၉၆၀)ခုႏွစ္ ေန႔စြဲပါ ျမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ပါ
အတိုင္းျဖစ္သည္။

  "ေမယုနယ္ျခားခရိုင္မွာ ပါကိစၥတန္ႏွင္႔နယ္ျခားခ်င္းထိစပ္ေနျပီး လူဦးေရးမွာလည္း အထူးမ်ားျပားေသာ
ခရိုင္ျဖစ္ရာ ၎ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ မြတ္စလင္(မ္)အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ရခိုင္
ျမန္မာၾကီးႏွင္႔ ေတာင္ေပၚသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း။ နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အရာရွိခ်ဳပ္ ရခိုင္တိုင္းမင္းၾကီးႏွင္႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျမိဳ ႔နယ္သစ္ ဖြင္႔မည္႔စခမ္းမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္
ၾကည႔္ရႈရာ ေရာက္ရာအရပ္တိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ မြတ္စလင္(မ္)အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး
မ်ားက နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားအား လႈိက္လွဲစြာၾကိဳဆိုၾကေၾကာင္း။
၎ျပင္ ေမယုခရိုင္အတြင္းရွိ နယ္သူ နယ္သားမ်ားက ျပည္ေထာင္စုအတြက္ သစၥာရွိစြာျဖင္႔ ေပးအပ္ေသာ
တာဝန္ကို ဦးလည္မသုန္ ထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟူ၍လည္း ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ေမာလဝီဆရာၾကီးမ်ား
က ဘူးသီးေတာင္ႏွင္႔ ေမာင္းေတာျမိဳ ႔မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္႔ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဂတိေပး
ခဲ႔ၾကေၾကာင္း ေၾကညာခဲ႔ေပသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာလူထုသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးတြင္ ဗမာ႔လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေနာက္ပိုင္း
တြင္ သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ဥစၥာကိုစြန္႔လႊတ္၍ ရန္သူမ်ားအား ေသြး။ေခြ်းႏွင္႔တိုက္ခိုက္ၾကေလ
သည္။ဂ်ပန္မ်ားသည္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းကို ပိုင္နိုင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းသို႔
ခ်ီတက္လာေသာအခါ စည္းရံုးလ်က္ အင္အားၾကီးမားေသာ ဤရိုဟင္၈်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ခုခံမႈေၾကာင္႔ ဂ်ပန္
တို႔၏ ဆက္လက္ ခ်ီတက္မႈမွ ရပ္စဲခဲ႔ရသည္သာမက ေနာက္သို႔ပင္ ျပန္၍ ဆုတ္ခဲ႔ရ၏ ဂ်ပန္မ်ားသည္
ဆက္လက္၍ ရခိုင္တိုင္း ေျမာက္ပိုင္းကို သိမ္းပိုက္ရန္ ထပ္တလဲလဲ ၾကိဳးစားခ႔ဲေသာ္လည္း အခ်ီးအႏွီးျဖစ္
ခဲ႔ေပသည္။ ဤရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အစဦးကပင္စ၍ ဂ်ပန္မ်ားကို ခုခံတိုက္ခိုက္လာခဲ႔ေၾကာင္းကို
ထင္ရွားေစေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ဆိုလွ်င္ သူတို႔၏သူရသတၱိႏွင္႔ စြန္႔စားမႈမ်ားသည္
ျမန္မာရာဇဝင္တြင္ မွတ္တမ္းတင္၍ က်န္ရွိခဲ႔ေပမည္။ သူတို႔သည္ တရားဥပေဒအလိုက္သာ ေနထိုင္တတ္
ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္နိုးလိုလားၾကသည္။ သစၥာရွိၾကသည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း
ေသာျပည္ေထာင္စု၏ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးေပတည္း။ ဟူ၍ ျမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာမွာ အတိအလင္းေရးသား
ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

1 comment:

  1. ႏိုင္ငံတကာမွာလိပ္ေခါင္းထြက္ေအာင္ ေခြးလိုေဟာင္ေနတဲ့ရခိုင္တုေတြ ဒါေတြ ကိုမဖတ္တတ္တာအေတာ္ကို အံ့ေၾသာ္ဖိုေကာင္းတယ္။ၿမန္မာႏိုင္ငံသားရခိုင္ လဲၿဖစ္ခ်င္းေသးတယ္ ၿမန္မာစာက်ေတာမဖတ္တတ္ဘူး အံ့ပါ။

    ReplyDelete

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။