Pages

Saturday, April 7, 2012

ဟိုင္းၾကီးကြ်န္းတြင္ အဖမ္းခံရေသာရိုဟင္ဂ်ာ(၉၀)ဦး ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ႔ ေက်ာက္ေတာႏွင္႔ေပါက္ေတာသို႔ သက္ဆိုင္ရာမွ ျပန္ပို႔ျပီ။
မတ္လလယ္ေလာက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ႔ျမိဳ ႔မွ ရိုဟင္ဂ်ာ အေယာက္(၉၀)ကို တင္ေဆာင္၍ဘဂၤလာ ပင္လယ္ေအာ္မွတဆင္႔ မေလးရွာကြ်န္းဘက္သို႔ဦးတည္ ခုတ္ေမာင္းရာတြင္ စက္ခ်ိဳယြင္းကာ၎စက္ေလွ သည္ ။ဧရာဝတီတိုင္း ငပုေတာျမိဳ ႔နယ္ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း၌ လာေရာက္ဆိုက္ကပ္ခဲ႔သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။ အဆိုပါ စက္ေလွမွ ရိုဟင္ဂ်ာအေယာက္(၉၀)ဦးကို ဟိုင္းၾကီးကြ်န္းျမိဳ ႔မိ ျမိဳ ႔ဖမ်ားက ေကာင္းမြန္စြာ ေကြ်းေမြး ေစာင္႔ေရွာက္ခဲ႔ျပီး၊ အာဏာပိုင္မ်ားလက္ထဲသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ႔ေၾကာင္း။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ ပိုင္မ်ားက ၎ေလွစီးရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုေမးျမန္း စစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ၎ေလွစီးရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္က ရိုဟင္ဂ်ာမူစလင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသျဖင္႔  ၎တို႔ေနထိုင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္း ပို႔ေဆာင္ ေပးရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႔တြင္


ေခတၱ နားေနေစခဲ႔ရာ၌ ေလွစီးဒုကၡသည္ မ်ားအား ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႔ တြင္ၾကိဳးတုတ္၍ ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ ကလူျပဳခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႔ မွတဆင္႔ စစ္ေတြ႔ျမိဳ႔ရွိအာဏာ ပိုင္မ်ားလက္ထဲသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ႔သည္။ ေလွစီးေျပး ဒုကၡသည္ (၉၀)ဦးထဲမွ ေပါက္ေတာျမိဳ ႔မွ(၃)ဦး ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ ႔မွ (၁)ဦးျဖစ္ျပီး က်န္(၈၆)ဦးမွာ စစ္ေတြ႔ျမိဳ ႔မွျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ေပါက္ေတာမွ (၃)ဦးႏွင္႔ ေက်ာက္ေတာ္မွ(၁)ဦး တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာျမိဳ ႔နယ္မ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ႔ျပီး။စစ္ေတြျမိဳ ႔မွ ေဒသခံရိုဟင္
ဂ်ာ(၈၆)ဦးအနက္ (၂၆)ဦးကို စစ္ေတြ႔ျမိဳ ႔အမွတ္(၂)ရစခန္း၌လည္းေကာင္း၊က်န္(၆၀)ဦးအမွတ္(၁)ရဲစခန္း
၌လည္းေကာင္း ထိန္းသိမ္း၍ စနစ္တက် စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွသိရွိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ ေခတၱထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာ ေကြ်းေမြးထားခဲ႔ေသာ္လည္း
စစ္ေတ႔ြေထာင္နားရွိ အစိုးရရိပ္သာတစ္ခုတြင္ တပ္ၾကပ္ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္ႏွင္႔ တပ္ၾကပ္ဦးတင္ေအာင္ဇံ
တို႔မွ ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ဦးတင္ေအာင္ဇံသည္ အၾကင္နာမဲ႔စြာ ရိုက္ႏွက္ျပီး
ၾကမ္းတမ္းစြာ စစ္ေဆးေနေၾကာင္းႏွင္႔ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမမယ္ ဆယ္႔ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားအား ရိုင္းျပ
ၾကမ္းတမ္းစြာ ရိုက္ႏွက္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း။
ဒီေျမဟာ မင္းတို႔ေျမ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီနိုင္ငံဟာမင္းတို႔နိုင္ငံမဟုတ္ဘူး မင္းတို႔အားလံုးကိုလူမသိသူမသိေအာင္
သတ္ပစ္မယ္။ သတ္ပစ္ရင္ ဘယ္သူက ကယ္မွာလဲ မင္းတို႔အားလံုးကို ဒီနိုင္ငံကေန အျပီးပိုင္ေမာင္းထုတ္
မယ္ စသည္႔ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခား မက္ရိုင္းေစာ္ကား၍ ၾကိမ္းေမာင္း ရိုက္ပုတ္ ညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ကာ မတရား
အနိုင္က်င္႔ အၾကမ္းဖက္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္းသိရပါသည္။

စစ္ေတြ႔ျမိဳ ႔ စက္ရံုစုရပ္ကြက္မွ ဦးေမာင္ဘဆိုသူ၏သား လားလူး (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ၃လ)သည္လည္း
အဆိုပါ အုပ္စုမွ ေလွစီး ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ထိုလူငယ္အား ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆး
ခဲ႔ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးသူ ဦးတင္ေအာင္ဇံ၏ စိတ္တိုင္းက် အေျဖကို မေျဖရေကာင္းလားဆိုျပီး မတရားရိုက္
ႏွက္ ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို က်ဴးလြန္သူ ဦးတင္ေအာင္ဇံအား  ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ဘသည္ ျမိဳ ႔နယ္မွဴးထံ
သို႔ တိုင္းၾကားခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ တိုင္းၾကားခဲ႔ေၾကာင္းကို တပ္ၾကပ္တင္ေအာင္ဇံမွ ဂရုမစိုက္ေၾကာင္း ျမိဳ ႔နယ္
မွဴးလည္း ဘာမွတတ္နိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။
သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းမ်ားမွ တရားခံ ရိုဟင္ဂ်ာဆယ္႔ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ားအား ေထာင္ခ်နိုင္ေရး အတြက္
အသက္မျပည္႔သူမ်ားကို အသက္မျပည္႔ျပည္႔ေအာင္ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ တရားဥပေဒမဲ႔ မရားနည္း
မ်ားျဖင္႔ ထြက္ဆိုခိုင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

စစ္ေတြခရိုင္ႏွင္႔ ေမာင္းေတာခရိုင္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား နဝတ၊နအဖ ေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္ ေဒသႏၱရ
အမိန္႔၊ ေဒသႏၱရဥပေဒ ေၾကညာခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင္႔ သီးျခားခြဲထုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ႔ရာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္
တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသို႔ သြားလာရာတြင္ပင္ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မွ ေထာက္ခံစာယူရျခင္း က်န္းမာေရး ေဆးဝါ
ကုသရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအသီးသီးမွ ေထာက္ခံခ်က္ယူရျခင္း၊စီးပြားေရး ကူးသန္းေရာင္ဝယ္ေရး
အား တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ နစကမွ လက္ထပ္ခြင္႔
ပါမစ္ကို ၁ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အထိ ေစာင္႔ဆိုင္း၍ ခြင္႔ယူရျခင္း၊ နယ္ေက်ာ္အဆင္႔ျမွင္႔ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္တို႔
တြင္ ပညာသင္ၾကားေရးတို႔အား ခရီးသြားလာခြင္႔ပါမစ္ႏွင္႔ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔
အလမ္းတို႔အတြက္ ခရီးသြားလာခြင္႔ လက္မွတ္ယူေနရျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အားလံုးအား ခရီးသြားလာ
ရာတြင္ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားကို ထုတ္မေပးဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊စသည္တို႔ေၾကာင္း
လူမႈဘဝအဖံုဖံု ဆံုးရႈံးေနရျပီး ခုကၡမ်ိဳးဆံုးၾကံဳေနရပါသည္။

 မွတ္ပံုတင္မရွိ ခရီးမသိသြားရ၊ရန္ကုန္မလာနိုင္
ပါစ္ပို႔လုပ္၍မရ မိမိတို႔ေဒသတြင္လည္း  အလုပ္အကိုင္ မယ္မယ္ရရ မရွိ၍သာ အဖက္ဖက္က တားဆီး
ပိတ္ပင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားထဲမွာ အသက္ဆက္ရွင္သန္းနိုင္ေရး အခြင္႔အလမ္းနည္းလာသည္ႏွင္႔အမွ် အခုလို
သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ပင္လယ္ျပင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရသည္႔ လမ္းေၾကာင္းမွအပ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိလို႔သာ စက္ေလွျဖင္႔ ျပည္ပထြက္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လူသားအရင္းအျမစ္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္စု ဘဝရပ္တည္ေရးႏွင္႔ အသက္ဆက္ရွင္သန္းေရးအတြက္ စားဝတ္ေနေရးသည္ အဓိက က်ေသာ အခန္းက႑ျဖစ္ေနရာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္
အခြင္႔အလမ္းမ်ားရရွိနိုင္ေရး အတြက္ မိမိတို႔ေဒသတြင္၊ နိုင္ငံတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာ လႈပ္ရွား
နိုင္မွသာလွ်င္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြလုပ္ကိုင္နိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး မသြားရ၊ မလာရ၊ မလုပ္ရဆိုေသာစသည္႔
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပိတ္ပင္မႈ တားဆီးမႈမ်ားၾကားမွာ ဘဝကို ထိန္းေက်ာင္းခြင္႔ႏွင္႔ အသက္ရွင္ခြင္႔ မည္သို႔ရွိ
နိုင္မလဲ ဆိုတာကို လူသားခ်င္းစာနာနားလည္းေပးေစခ်င္ပါသည္။

ဘာအခြင္႔အေရးမွ မရွိေတာ႔တဲ႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံထားရသည္႔ နယ္ေျမ ေဒသတစ္ခုကေန မိမိတို႔ဘဝရွင္
သန္းေရးအတြက္ အခုလိုစက္ေလွျဖင္႔ ျပည္ပ ထြက္ခြါေနသူမ်ားဟာ နိုင္ငံေတာ္ကို ပုန္းကန္ေနသူမ်ား
လည္းမဟုတ္သလို တရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္ေနသူမ်ားလည္းမဟုတ္ေပ။ အမ်ားနည္းတူ ဘဝရွင္သန္း
ေရးအတြက္ ထြက္ေပါက္ရွာျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမွ အာဏာဖီဆန္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ(၁၈၈)ႏွင္႔ နိုင္ငံျခား
သားမ်ား ခရီးသြားလာမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၂) ၊ ၆ (၃)တို႔ျဖင္႔  အေရးယူရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရပါသည္။
အာဏာဖီဆန္သည္ဆိုသည္မွာ ေဒသႏၱရာ အမိန္႔ကို ဆိုလိုသည္ျဖစ္၍ ၎ေဒသႏၱရာအမိန္႔သည္ ယခု
ကဲ႔သို႔ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရား အသက္ဝင္ေနခ်ိန္တြင္ တရားမဝင္ေတာ႔သည္႔အျပင္ တရားမဝင္
သည္႔အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ယခုတိုင္ ဖက္တြယ္က်င္႔သံုးေနျခင္းသည္။ ၾကိဳးနီစနစ္ကို က်င္႔သံုးျခင္း
ျဖစ္၍ မတရားေသာအမိန္႔ကို က်င္႔သံုးေသာ မတရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းသည္  ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ တြဲဖက္ညီသည္႔
တရားဥပေဒ မစိုးမိုးျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။

နိုင္ျခားသားမ်ားဟုဆိုသည္မွာလည္း န ဝ တ ၊ န အ ဖ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဒသခံရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား
မွတ္ပံုတင္ ထုတ္မေပးဘဲ၊ယာယီမွတ္ပံုတင္ကိုသာ ထုတ္ေပးထားသျဖင္႔ ဖမ္းဆီးခံတရားခံမ်ားအားလံုး
သည္ ၎ယာယီမွတ္ပံုတင္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္႔ နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားလာခြင္႔ ဥပေဒ
ႏွင္႔ မည္သို႔မွ်မသက္ဆိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအား ယခုကဲ႔သို႔ ဒီမိုကေရစီကို ေဖၚေဆာင္
ေနေသာ အခါသမယတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား၍ မူလက နိုင္ငံသားအခြင္႔အေရး မဆံုးရႈံးေစရန္
နွင္႔ နိုင္ငံသားအခြင္႔အေရးမ်ားအား ေစာင္႔ေရွာက္ကာကြယ္ေသာအားျဖင္႔ သက္ဆိုင္ရာမွ သနားညွာတာစြာ
အျမန္းဆံုးလႊတ္ေပးပါရန္ မီဒီယာမွတဆင္႔တိုင္းၾကားအပ္ပါသည္။


                                                                             
                                                                          နိုင္ငံသားအခြင္႔အေရးမ်ားဆံုးရႈံးခံေနရသူ

                                                                                     ျမန္မာနိုင္ငံသားတစ္ဦး..


No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။