Pages

Thursday, June 7, 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္းမ်ားဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း
၂၀၁၂ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုး မွ
၂၀၁၂ ေမလနဲ႔ ဇြန္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ္မ်ားအား ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ ၁၆ ဦးပါ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေရးသားထားတဲ့ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၄၃/၂၀၁၂ ကို ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးက ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။
 
 
ထို အဖြဲ႕ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္က ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဒုတိယ ရဲခ်ဳပ္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္၀င္းက ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္သိန္းက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ျပည္နယ္နဲ႔ ခရိုင္ ဥပေဒ အရာရွိမ်ားနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေထာင္အုပ္စုမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အထူး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။
စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အေနနဲ႔ မွဳခင္း ျဖစ္ပြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႕ က်ဴးလြန္ရန္ စည္းရံုး လွံဳ႕ေဆာ္မွဳမ်ား၊ ဦးေဆာင္သူမ်ား၊ ျပစ္မွဳ က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ အခင္း မျဖစ္ပြားမီနဲ႔ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေျခအေန၊ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ရဲ့ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္နဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒတို႔နဲ႔အညီ စံုစမ္း စစ္ေဆးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား တင္ျပ အစီရင္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရလက္ထက္ အဓိကရုဏ္းမ်ား ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းတဲ့ ပံုစံဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ပံုသ႑ာန္ေတြနဲ႔ တူညီမွဳ မရွိေတာ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြဟာ လုပ္ခနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆႏၵျပမွဳမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆႏၵျပမွဳမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္း မရွိဘဲ ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ (သို႔ေသာ္ ျပည္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ဆႏၵျပပြဲကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ပါတယ္။) ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္းျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရသတင္းစာတြင္ မ်က္ႏွာျပည့္ စံုစံုလင္လင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမွဳကိုလည္း အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာရဲ့ မြတ္ဆလင္ကုလား လို႔ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့မွဳ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အက်ည္းတန္လွပါတယ္။
ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အဓိကရုဏ္းမ်ားဟာ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားၾကားက အျမင္ မတူညီမွဳ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ မတူညီမွဳ၊ အသားအေရာင္ မတူညီမွဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း လာဘ္စားမွဳ၊ မညီမမွ် ဆံုးျဖတ္မွဳမ်ား ရွိေနတဲ့အခါ၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕နဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကား နီးစပ္မွဳ မရွိတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ့ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းပံု မွားယြင္းရင္လည္း အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥကေန ႀကီးမားတဲ့ မၿငိမ္သက္မွဳျဖစ္ေစတဲ့ မီးစတခု ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာ တရားဥပေဒ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္မွဳပံုစံသစ္နဲ႔ စတင္ က်င့္သံုးေနတဲ့အတြက္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရဘြယ္ ရွိေနပါတယ္။ ထို စိန္ေခၚမွဳမ်ားစြာထဲမွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ အေထြေထြ မေက်နပ္မွဳ ေပါက္ကြဲလာႏိုင္ေျခလည္း ပါ၀င္ေနတာမို႔ ျမန္မာအစိုးရကို စမ္းသပ္လိုက္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္းမ်ားအား အာဏာပိုင္ေတြ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကမလဲဆုိတာကေတာ့ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။